Truy cập

Hôm nay:
104
Hôm qua:
177
Tuần này:
1128
Tháng này:
3287
Tất cả:
102976

Ý kiến thăm dò

Lễ cắt băng khánh thành Đền thờ Thái Bảo Thọ Quận Công Cao Tư Xã Hoằng Phúc

Ngày 05/04/2019 00:00:00

Thiết thực Kỷ niệm 55 năm Hoằng Hóa - Điện Bàn kết nghĩa (20/7/1963 20/7/2018), 73 năm Hoằng Hóa khởi nghĩa giành chính quyền (24/7/1945 24/7/2018), ngày 21/07, xã Hoằng Phúc đã long trọng tổ chức Lễ cắt băng khánh thành công trình phục dựng đền thờ Thái Bảo thọ quận công Cao Tư.

 

 Ảnh Đền thờ Cao Tư.jpg

Thiết thực Kỷ niệm 55 năm Hoằng Hóa - Điện Bàn kết nghĩa (20/7/1963 – 20/7/2018), 73 năm Hoằng Hóa khởi nghĩa giành chính quyền (24/7/1945 – 24/7/2018), ngày 21/07, xã Hoằng Phúc đã long trọng tổ chức Lễ cắt băng khánh thành công trình phục dựng đền thờ Thái Bảo thọ quận công Cao Tư.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm Hoằng Hóa - Điện Bàn kết nghĩa (20/7/1963 – 20/7/2018), 73 năm Hoằng Hóa khởi nghĩa giành chính quyền (24/7/1945 – 24/7/2018), sáng ngày 21/07, đoàn đại biểu Thị xã Điện Bàn, cùng đại diện các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy - Thường trực HĐND – UBND – UB MTTQ  huyện gồm có đồng chí Trương Tuấn An – Quyền Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Thường trực – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Đức Giang – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy – Thường trực HĐND – UBND, MTTQ, Thủ trưởng các cơ quan, các ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp huyện và một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã  đến  tham dự Lễ cắt băng khánh thành công trình phục dựng đền thờ Thái Bảo thọ quận công Cao Tư –xã Hoằng Phúc.IMG_3021.JPG

Đền thờ Quận công Cao Tư trước đây được xây dựng tại Làng cả, xã Hoằng Phúc, nay thuộc thôn Hoằng Lọc Hoằng Phúc và thôn Cầu Hiện xã Hoằng Đạo. Đền được tọa lạc trên diện tích 11.000 m . Là nơi ở , làm việc và thờ tự vị Thái Bảo quận công Cao tư. Một công thần  dưới triều Lê Trung Hưng, giữ chức Thượng Tướng Quân, Cẩm y vệ. Khi ông mất được phong “ Đại vương đẳng phúc thần” và phong tước “ Thái Bảo Thọ Quận Công”.

IMG_3030.JPG

IMG_3033.JPG

lãnh đạo 2 đơn vị cắt băng khánh thành.JPG

 

Lễ cắt băng khánh thành Đền thờ Thái Bảo Thọ Quận Công Cao Tư Xã Hoằng Phúc

Đăng lúc: 05/04/2019 00:00:00 (GMT+7)

Thiết thực Kỷ niệm 55 năm Hoằng Hóa - Điện Bàn kết nghĩa (20/7/1963 20/7/2018), 73 năm Hoằng Hóa khởi nghĩa giành chính quyền (24/7/1945 24/7/2018), ngày 21/07, xã Hoằng Phúc đã long trọng tổ chức Lễ cắt băng khánh thành công trình phục dựng đền thờ Thái Bảo thọ quận công Cao Tư.

 

 Ảnh Đền thờ Cao Tư.jpg

Thiết thực Kỷ niệm 55 năm Hoằng Hóa - Điện Bàn kết nghĩa (20/7/1963 – 20/7/2018), 73 năm Hoằng Hóa khởi nghĩa giành chính quyền (24/7/1945 – 24/7/2018), ngày 21/07, xã Hoằng Phúc đã long trọng tổ chức Lễ cắt băng khánh thành công trình phục dựng đền thờ Thái Bảo thọ quận công Cao Tư.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm Hoằng Hóa - Điện Bàn kết nghĩa (20/7/1963 – 20/7/2018), 73 năm Hoằng Hóa khởi nghĩa giành chính quyền (24/7/1945 – 24/7/2018), sáng ngày 21/07, đoàn đại biểu Thị xã Điện Bàn, cùng đại diện các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy - Thường trực HĐND – UBND – UB MTTQ  huyện gồm có đồng chí Trương Tuấn An – Quyền Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Thường trực – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Đức Giang – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy – Thường trực HĐND – UBND, MTTQ, Thủ trưởng các cơ quan, các ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp huyện và một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã  đến  tham dự Lễ cắt băng khánh thành công trình phục dựng đền thờ Thái Bảo thọ quận công Cao Tư –xã Hoằng Phúc.IMG_3021.JPG

Đền thờ Quận công Cao Tư trước đây được xây dựng tại Làng cả, xã Hoằng Phúc, nay thuộc thôn Hoằng Lọc Hoằng Phúc và thôn Cầu Hiện xã Hoằng Đạo. Đền được tọa lạc trên diện tích 11.000 m . Là nơi ở , làm việc và thờ tự vị Thái Bảo quận công Cao tư. Một công thần  dưới triều Lê Trung Hưng, giữ chức Thượng Tướng Quân, Cẩm y vệ. Khi ông mất được phong “ Đại vương đẳng phúc thần” và phong tước “ Thái Bảo Thọ Quận Công”.

IMG_3030.JPG

IMG_3033.JPG

lãnh đạo 2 đơn vị cắt băng khánh thành.JPG

 

Tình hình kinh tế xã hội