Truy cập

Hôm nay:
121
Hôm qua:
177
Tuần này:
1145
Tháng này:
3304
Tất cả:
102993

Ý kiến thăm dò

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT

Ngày 28/11/2017 00:01:50

. Đồng chí: Lê Doãn Bản

Lê Doãn Bản

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

Số điện thoại: 0914.535.508

2. Đồng chí: Cao NgọcThanh

Cao Ngọc Thanh

Chứcvụ: Phó Bí thư thường trực Đảngủy - Chủt ịch Hội đồng nhân dân xã.

Số điện thoại: 0988.250.138

3. Đồng chí: Lê Đức Lương

Lê Đức Lương

Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Số điện thoại: 0977.455.668

4. Đồng chí: Lê Hồng Hải

Lê Hồng Hải

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Số điện thoại: 0973.186.522

5- Đồng chí: Đinh Văn Hải

Đinh Văn Hải

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Số điện thoại: 0984.632.216

 

 

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT

Đăng lúc: 28/11/2017 00:01:50 (GMT+7)

. Đồng chí: Lê Doãn Bản

Lê Doãn Bản

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

Số điện thoại: 0914.535.508

2. Đồng chí: Cao NgọcThanh

Cao Ngọc Thanh

Chứcvụ: Phó Bí thư thường trực Đảngủy - Chủt ịch Hội đồng nhân dân xã.

Số điện thoại: 0988.250.138

3. Đồng chí: Lê Đức Lương

Lê Đức Lương

Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Số điện thoại: 0977.455.668

4. Đồng chí: Lê Hồng Hải

Lê Hồng Hải

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Số điện thoại: 0973.186.522

5- Đồng chí: Đinh Văn Hải

Đinh Văn Hải

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Số điện thoại: 0984.632.216

 

 

Tình hình kinh tế xã hội